Březen 2011

Jaro je konečně tu...

9. března 2011 v 22:43 | pCh |  Příroda

Bledule jarní - Pístecký les

Kamenná slunce u Hnojnice

7. března 2011 v 6:18 | pCh |  Příroda


Bezlesý pahorek nad mělkým údolím Hnojnického potoka s pozůstatky malotěžebních aktivit. Výměra:
0.82 ha. nadm. výška: 244 - 261 m. Ochrana vyhlášena dne 13.10.1953.
• •
Předmětem ochrany je tvar tzv. kamenných slunci ve stěně bývalého zemníku, tvořených jádry jilovitých zemin, která jsou obklopena prasklinami. V sopečném komínu, vyplněném komínovou brekcií je poskytnut důkaz, že se jedná o tzv. maarovou strukturu, t.j. útvar vzniklý explozí žhavého magmatu a následným míšením s okolními horninami. Výbuchem vzniklo trychtýřovité hrdlo, postupně zaplňované sopečnými vyvrženinami a úlomky ze stěn maaru. Jílovité úlomky se staly centry chladnutí pro své okolí, které se v důsledku smršťováni paprskovitě rozpraskalo. Povrchová část hrdla byla odkryta činnosti vody. Na nenarušených částech svahů je ve vegetačním optimu pestrá teplomilná květena s výskytem Inu rakouského (iinum aus(hacum), bělozářky liliovité (Anthericum liliago), kozince bczlodyžného (Aslragalus excapus) a k. rakouského (A auslriacus). čistce přímého (Slachys recla). ušnice klínolisté (Otites cuneifolius), rýtu žlutého (Reseda lutea) a pod.