Únor 2011


J.R. Tesař - Litoměřicko - obraz vlastivědný - díl I. - IV. Vodstvo

18. února 2011 v 21:43 | pCh |  J.R. Tesař - Litoměřicko
IV. Vodstvo

Labe, veletok českých řek, na starých římských mapách i na mapě Ptolemaiově, Albís zvané, jest tepnou a základem bohatství ce­lého okresu; jméno české vzniklo jako i německé přesmyknutím hlásek z tohoto starého pojmenování, které pokládá se obecně za slovo keltickolatinské a bylo přenášeno i na jiné vodní toky Labe, potůček u Malé Skály do Jizery vpadající, na Lábu [Labi] tamtéž a jinde [Beroun]. Jos. Růžička ve své "Slovanské mythologii" odvo­zuje jméno řeky Labe z kmene lab - lub - lib v jazyku staroslo­vanském hojný a od Slovanského boha Labe - Labus [bůh horský děti do hlubin vod lákající]. Příklady uvádí Láb [u Semil], Láby, Libici, Lubnou, Láb [Uherský], Lábod, Lubno [Slovinské] a j. Labe vnímá veškerou vláhu okresu až na nepatrné výjimky přímo. Ne­přímo do něho přitéká úvodí Ohře.

J.R. Tesař - Litoměřicko - obraz vlastivědný - díl I. - III. Horstvo

18. února 2011 v 21:31 | pCh |  J.R. Tesař - Litoměřicko
40
II. Horstvo

Celý okres litoměřický prostoupen jest českým Středohořim. Tento systém horský ohraničují na severu Rudohory s hnědouhelnou pánví k nim přilehlou, Děčínské stěny, pískovcové hory polabské s tak zvaným Českým Švýcarskem, na severovýchodě Lužické hory, na jihu dubská vrchovina, část labského údolí od Polep k Lovo-sicům, Řipská vysočina s Peruckou a na jihozápadě pláň Žatecká. Tvoří elipsu, jejíž delší osa jde od Lovosic k Jedli (Tanenberku), malá od Litoměřic k Zdirnici (Telnici). Větší roviny jsou mezi Labem a Ohří mezi Litoměřicemi a Terezínem a od Ňučnic u Polep k Dolním Encovanúm. Rovina tato jest ukončením Zlatého Prutu, počínajícího po březích Labe u Hradec Králové a táhnoucího se až k Vel. Žernosekám, kde jej Labská Brána uzavírá. Menší roviny a údolí jsou mezi jednotlivými hřbety vrchů.
Středohoří v okrese tvoří skupiny, z nichž "nejdúležitější jest skupina Milešovky, Sedla, Bukové hory (Činku: Zinkenstein).
26
Milešovka

Hlavní hřeben Milešovky počíná Březinou, dosahuje největší výšky čedičovou homolí Milešovky (875 m n. m.; relativní výška 315 mtr), končí Kibičkou a Děbušem a přechází k severu do okresu ústeckého. Z kužele Milešovky, kde zřízena jest rozhledna s výškovou meteoro­logickou stanicí, jest nejkrásnější rozhled v Středohoří. Sám Alex. Humboldt označil rozhled ten za jeden z nejkrásnějších. Před zraky našimi k jihu jak zvlněné moře rozkládají se lesnaté kužele středo-horské se zříceninami hradů, v dáli k jihu svítí zeleň širých rovin s kuželem Řípu v popředí a na horizontě jihozápadním rýsují se tmavé obrysy Šumavy s Luzným. Šťastlivci tvrdí, že při zvláště jasnem vzduchu viděti jest i hroty stověžaté matičky Prahy. Konec stříbrné stuhy Labe odvede naše oči od jihozápadu přes Říp k Sovici, Vlhoši, Sedlu, za nimiž jeví se kontury horstva pohraničního od Kluže, Luže, Hochvaldu v Lužických horách, hřbet Jizerských hor s Ještědem a Krkonošemi. Za dnů mlhavých moře mlh, za deštivých kruhové duhy, za bouří divukrásné formace blesků, které zvláště tím více vynikají, čím níže bouře se nese. Všecky tyto imposantní zjevy jsou příčinou, že vrchol Milešovky již od dávných dob byl cílem ctitelů krás přírodních. Již od roku 1825 byla upravena na vrcholu pro ty, kteři se východem slunce pokochati chtěli, prostá chyže z mechu. Od r. 1905 jest na Milešovce vystavěn hostinec s výškovou povětr­nostní stanicí a 18 m vysokou věží. Severozápadní strana vrchu sváží se srázně; k jižnímu a východ, svahu druží se Sibeňák (Galgenberg), Dubický vrch a Dlouhý vrch, za ním znělcová Kletečná s pralesem; k jihu Hrušolka s Liščím vrchem, k severu Hora. Za prorvou Lučního potoka k západu Kibička a Děbuš.

Terezín - Malá pevnost - založení

16. února 2011 v 22:59 | pCh |  Terezín
Dějiny Malé pevnosti jsou úzce spojeny s dějinami samotné hlavní pevnosti terezínské. Podnět k vybudování pevnosti daly rakouskému císaři Josefu II. události politické. Po ztrátě Slezska a po zesílení pruské vojenské moci bylo třeba vybudovat strategická opevnění na severu Čech. Přirozenou výpadovou cestu dolinou Ohře a Labe do srdce Čech bylo nutno opevniti, aby pruská vojska byla zdržena při vpádu do Čech.
První návrhy pro stavbu pevnosti a Malé pevnosti pocházely od velitele rakouského ženijního vojska polního zbrojmistra hraběte Pellegriniho. Prvním velitelem pevnosti Terezína byl Mikuláš šlechtic Steinmetz.
plán Terezína


Samotná pevnost Terezína pozůstává v prvním stavebním období z hlavní pevnosti a Malé pevnosti. Obě pevnostní části jsou od sebe odděleny novou Ohří a mezi sebou spojeny podzemními chodbami od Splavových mlýnů k Malé pevnosti a širokými ústupovými poli. Pevnost byla vybudována podle francouzského vzoru Meusiersu. Hlavní pevnost je podlouhlý, baštami opatřený osmihran. Celková stavba pro tehdejší dobu byla velmi významná.

Prvními obětmi stavby pevnosti byly vesnice Německé Kopisty a Trávčice. Na místě tehdejších Trávčic se nyní rozprostírají valy Malé pevnosti. Obec Trávčice je nyní 2 km východně od Malé pevnosti. Toto zrušení a srovnání obcí se neobešlo bez vojenského nátlaku. Obyvatelé Německých Kopist obdrželi v tehdejší měně odškodné ve výši 26.999 zlatých 59 krejcarů a Trávčice 11.523 zlatých 45 krejcarů.
Základní kámen k vybudování pevnosti byl slavnostně položen 10. října 1780 císařem Josefem II. Ještě dnes hlásá latinský nápis, že "Josef II. množitel říše, otec země, položil základní kámen tohoto věcného díla dne 10. října 1780 a příkladu svého moudrého panovníka následovali: Mauricius Lacy, polní maršálek, Karel hrabe Pellegriní, nejvyšší velitel ženijního vojska, jakož i ostatní přítomní.

Terezín - foto severovýchodní strana

16. února 2011 v 20:43 | pCh |  Terezín
Pražská brána
Dolní vodní brána

P1000172 (1)


Kočičí hlavy

16. února 2011 v 19:58 | pCh |  Aktuality
Pověstné novodvorské kostky by měl po dokončení kanalizace nahradit asfalt. Ta v létě lepkavá, vedro sálající, v zimě často děravá hnusná hmota. A to vše jen pro chabou výmluvu, že kostky už nikdo neumí položit. Já se s nimi budu loučit jen těžko a co vy? Příšerný telefonní kabely však zůstanou na svém místě. Z toho vyplývá, že slavná Telefonika O2 je stejně zločinná organizace jako dříve blahé paměti SPT Telecom. Kdo tu má proboha ještě pevnou linku???