Paměti osady Nové Dvory - 2.část

9. července 2009 v 8:28 |  Nové Dvory - historie
Antonín Janda
řiditel živnostenské školy pokrač. a učitel
v Budyni n.O.
( 1912 )
Paměti osady Nových Dvorů a býv. Městečka Mur
(historie domů)
2.částČ. 11. Janouškovská a Soukupovská.
1642 koupil Václav Janoušek, jinak Vacek Kulhavý za 80 kop. - Janouškovská má 3 kopy
záhonů, Soukupovská 1 ½ kopy záhonů. Poustka místo chalupy ( zničené ) Soukupovské a porostlina za 1 provazec. Platí se z Janouškovské 6 gr., ze Soukupovské 10 gr., z louky na Moursku 30 gr., z panské zahrady a porostliny pod vsí roboty na chmelnici 25 dní. 1654 - 1663 píše se: "Chalup Soukupowská a Janoušowska, drží ten čas Kulhawy Wacek ( totiž: Václav, který kulhal ). Soukupowska ( má ) 1 ½ zahonů, palouček na břemen Sena. Janouškowska 3 kopy záhonů, palouček pod aurok na břemen Sena."
1668 drží obě syn Jiří Janoušek, jinak Jindra, s ženou Annou za 250 kop. Druhá žena jeho

byla Marie.
1683 spravuje ji vdova Marie.
1710 převzal syn Jan Janoušek, též Kulhavý zván, k tomu 1 tele, 1 ovci, vůz, pluh a brány.
1740 hospodaří syn Pavel Janoušek ( Kulhavý ) s ženou Marianou, dcerou Jana Nováka
z Nov. Dvorů; převzal 2 voly, 1 krávu, 1 prase, 1 husu, 10 slepic, kohouta, vůz, pluh a brány. Zemřel r. 1741.
1742 vdovu Marianu vzal si Josef Živec, převzav chalup za 250 kop.
1786 držel zápisně syn Václav Živec.
1805 dědil po něm syn Václav Živec s ženou Annou Bosašovou.
1850 převzal syn Antonín Živec s ženou Alžbětou.
1888 držel syn Josef Živec, prodal ji odstěhovav se.
1895 koupil ji Jan Finfrle rodič z Doksan, kovář v Břežanech. První žena jeho byla Terezie,

druhá Marie.
1909 od něho koupil Jan Zibr z Doksan s ženou Helenou Vildovou z Doksan za 6000 K.Č. 12. Chrtovská.
1615 svědčí zápis Mikuláši Chrtovi. Koupil ji za 400 kop. Po něm žádní nápadníci. Připadla

vrchnosti. Po roce 1631 byla pustá.
1654 do berně zemské zapsána. Polí má 6 kop záhonů, porostlinu proti chalupě za
1 provazec. Platí se úroku o sv. Jiří 40 gr., o sv. Havle 50 gr., slepice 4, vajec 20. 1660 ještě pustá.
1663 chalup Chrtovskou drží Michal Horč s ženou Kateřinou a pak Slepičovský čís. 5. - Polí

má 7 záhonů.
1679 připsána knihovně Michalovi Horčovi k Slepičovskému čís. 5.
1695 dostal ji syn Matouš Horč, jinak Chrt, s ženou Alžbětou, v ceně 300 kop.
1737 převzal syn Antonín Horč s ženou Kateřinou , k tomu 2 voly, 1 krávu, 1 běhouna,

1 prasnici, 4 slepice, vůz, pluh, brány, vše ve 300 kop. On zemřel 1759, a pak
hospodařila vdova.
1767 nastoupil syn Josef Horč s ženou Alžbětou. Zemřel r. 1783.
1783 vdovu vzal si Václav Klement , zatimní hospodář.
1800 převzal syn Josef Horč s ženou Barborou Němečkovou.
1846 držel chalup syn Václav Horč.
1870 spravoval ji Jan Horč.
Č. 13. Grunt Hudcovský - Sedlákovský.
( Jinak u Merchatů - od Melichara ).
1522 usazen tu byl Viktorin, rychtář.
1640 držel ho Stanislav Valša. 1654 do berně zemské zapsán. Polí má 6 kop záhonů, platí
úroku 1 kopu, z panské louky u Hostěnic za 1 provazec 24 dni roboty na chmelnici, slepice 4, vajec 20.
1668 převzal ho Martin Hudec, jinak Trautner, s ženou Annou za 350 kop. Zápis 1695. Viz též

čís. 1.
1698 vdovu Annu vzal si Jiřík Statinek, jinak Trautner, zatimní hospodář. 1704 musil však
vyměniti s Melicharem Sedlákem za statek Sedlákovský č. 1.
1704 dosazen sem Melichar ( vlastně Martin ) Sedlák ze statku Sedlákovského č. 1 pro špatné

hospodaření. První žena jeho byla Ludmila, druhá Kateřina.
1713 převzal statek syn Václav Sedlák.
1749 nastoupil syn Antonín Sedlák s první ženou Terezií Nergrovou, dc. Jana, s druhou ? -,
a dědil 1 vola, 1 krávu, 1 jalovici, 1 prasnici, 4 ovce, 8 slepic, 1 kohouta, vůz, pluh
a brány. Pole má na Sviní Hoře - 5 str. 2 věrt., na Dílkách 7 str. 1 věrt., na Vině 6 str. 1 věrt., na Syslovi 3 str. 1 ½ věrt., na Tůni 7 str. 3 věrt., zahrádku ½ věrt. - celkem 30 str. 1 věrt. ( rovná se nahoře 6 kopám. )
1785 dostal zápis na chaloupku Jiří Sedlák s ženou Annou ( 1779 ), dcerou Tomáše Salače

z Dolánek, v ceně 350 kop. Zemřel 1819.
1820 dědil syn Josef Sedlák s ženou Magdalenou Tumovou.
1864 hospodařil syn Josef Sedlák s ženou Marií Šilerovou z Hostěnic, druhou Annou
Husákovou z Dolánek, ale tak špatně že mu konečně byla exekučně prodána. Hospodařil tak špatně, jako jeho praděd Melichar. V dražbě koupil ji žid Popper z Doksan.
1889 od Poppra koupil ji František Chládek z Brozan s ženou Marií Suchomelovou.
Č. 14. Krejzovský, Šebkovic, Písecký.

1522 uvádí se tu soused Jírek.
1642 držel grunt Šebesta Krejza v ceně 500 kop. Zanechal vdovu a sirotky.
1654 do berně zemské zapsán. Polí má 7 kop záhonů, porostlinu za gruntem za 1 provazec,

úroku platí 1 kopu 9 gr. o sv. Jiří, o sv. Havle 2 kopy 9 gr., slepice 4, vajec 20.
1679 spravuje ho zeť Daniel Drbal ( rodič z Dušník ), stavení zlepšil za 17 kop gr.
1683 převzal ho syn Šebesty Jiřík Krejza, zahradník, s ženou Annou, postoupil však statek

Matěji Dorníčkovi.
1692 Dorníček vyměnil statek Janu Pískovi ( též Horáčkovi - Veverkovi ) a ženě Dorotě
z Dolánek ve 400 kopách za chalupu Pískáčovskou ( Pifrejovskou ) č. 15. Pak říkali mu též Krejza.
1726 držel ho zeť Jan Novák s ženou Kateřinou Pískovou, převzav 2 koně, 2 krávy dojné,
1 jalovici, 4 prasata, 10 slepic s kohoutem, vůz, 2 pluhy, brány.
1759 nastoupil syn Josef Novák. Pro nepořádky ale sesazen.
1786 dceru jeho musil si vzíti Václav Gruncl z Hrobce, který zadlužený statek převzal.
1831 nastoupil zápisně syn Josef Gruncl. Konal robotu 1847.
( kolem ) 1860
dceru Rosalii Grunclovou vzal si Antonín Najman z Kmetiněvsi, hospodaře na

statku do r. 1884.
1885 koupil statek Václav Husák z Chvalína s ženou Marií Šerých z Něm. Kopist za 4400 K.
Č. 15. Broukovský - u Vacků.

1642 držel ho Jan Benda v ceně 300 kop.
1652 převzal Vacek ( Václav ) Koula za 400 kop. - ( Proto název u "Vacků" ). 1654 do berně
zemské zapsán. Polí má 10 kop záhonů ( 50 str. ), porostliny za 4 provazce, platí úroku 2 kopy 30 gr., z panské louky 40 gr. ( T. č. zvána chalup též "Braucman", pustá, kterou drží Václav Brouk, jinak Koule, rychtář. )
1660 držel ji syn Jan Brouk s ženou Annou Koubkovou, ale bez zápisu.
1680 zápisně převzal syn Václav Brouk s ženou Marianou v ceně 400 kop.
1737 převzal zase syn Jan Brouk. Měl dvě manželky neznámého jména. Dostal 2 koně, hříbě,

2 voly, 2 krávy, 3 jalovice, 2 prasnice, 7 prasat, vůz, 2 pluhy a brány.
1769 následoval syn s první manželky Jakub Brouk s ženou Kateřinou.
1776 jich dceru Rosalii vzal si Václav Král, který spravoval statek do zrůstu dědice. Zápis

1786.
1790 převzal po švagru dědic Jan Brouk. Bezdětek.
1807 dceru jeho Kateřinu vzal si Václav Legler, vyženiv statek. ( Byla to vlastně schovanka ).
1839 převzal zase syn Jiří Legler s ženou Ludmilou Jakšovou z Vlněvsi. ( Někde psán Legler,

jinde opět Legner. )
1875 dědil statek syn František Legner s manželkou Marií Studničkovou z Břežan u Budyně.
1909 nastoupil syn Josef Legner s manželkou Ludmilou Mouchovou z Černěvsi ( Předkové její
z Bohušovic. )


Č. 21. Čimpovská - Zounkovská.
Stará krčma.
Patřívala nejspíše dříve Čimpovi ( či-li Čimprmanovi, jak jinde se uvádí, později pak Zounkovi či Zunovi. )
1642 byla v držení Adama Holýho, jinak Kuchaře ( viz. též č. 1 )
1666 držel ji syn Melichar Holý ( Kuchař ) s ženou Ludmilou.
1680 vsadil ji Václav Faust.
1728 koupil ji Martin Duchacký. Zápis o tom praví:

"Chalupa Martina Duchackyho.
Gest dle stare knihy Gruntoroni Fol. 125 zápisně opodstatněny. Když Martin Duchacky
w roku 1728 nadepsanou Chalupu koupil, připojila tehdejší Milostiwa Wrchnost sem taky piwní šenk, a připadla k němu ta pole u Bažantnice ležící a nivy 2 miry 15 čtwrtců wynášejících mimo jinších čzinžownich Poly k Dědičznému užíwaní, kterežto Pole Martin Duchacky a pak zase geho syn Martin Duchacky wždy jako šenkýř až do roku 1790 neustále užíwali, nato když Panstwi Doksany Paní Kněžně Pouiatowsky pronajaté bylo, chtělo se gemu to pole skrze 62 leta wždy při ty hospodě genom z ohledu Piwniho šenku přiděleno ( vzíti ), tak od slawne Cis. kral. Administrace gakožto Gruntowuj Wrchnostj nařizeno bylo, aby to same Pole poněvadč Novodworský šenkýř stranu piwniho šenku žádné odměny neužíwá, gemu w stálé činži a proti ročnímu platu pr. 5 zl.
29 kr. zůstalo.
Sejdouce pak Martin Duchacký ( mladý ) a posléz geho Manželka z tohoto swěta, zanechajíce po sobě tři dietj. Totiž: Rosarie, která ještě za živobytí Ocže za Jana Živce do Dolanek se wywdala a zcela odbyta gest. Magdalenu 17 let starou ( vzala si pak Tomáše Boudníka z čís. 6 ). Syna Jana 15 let stareho. Tej czeři Magdaleně složila Mateř za gegiho živobytí do syroczy Kasy 300 zl., které ona taky tam y s wypadagicima Interessj k pohledawanj má. Sinu Janovy, Patrzi dle otcowske Wule tato Hospoda šacowana na 300 zl., mimo toho - a.t.d.
Mikuláš Čutík jakožto poručník má po 5 let vésti pivní šenk."
Zápis tento dne 2. prosince 1795.
1760 držel tedy hospodu syn Martin Duchacký do r. 1790. Pak ji držela vdova až do smrti

r. 1795. 1795 prozatimně šenkoval poručník Mikuláš Čutík.
1800 převzal hospodu syn Jan Duchacký.
1827 nastoupil zeť Josef Janoušek ( viz. též. čís. 8 )
1840 zápisně převzal syn František Janoušek s ženou Annou.Zemřel r. 1868 ( viz. též. č. 8 )
1868 hospodařila vdova Anna. Zemřela 1881.
1881 dědil syn Josef Janoušek s ženou Františkou Holubovou z Vrbky. Zemřel však r. 1883.
1883 koupil hospodu Jan Soukup.Č. 24. Chalupa na obci Pavla Horče.

1730 držel ji ( a snad vystavěl ) Pavel Horč ze statku Chrtovského čís. 12. - 1747 dostal se na

statek Běhníkovský do Bohušovic.
1747 koupil od něho Václav Sedlák pro syna Jakuba Sedláka, sadaře a řezáče za 200 zl.
Bydlil v ní švagr Jan Nerger s ženou Kateřinou Sedlákovou, dcerou Václava. Když
roku 1749 Jakub službu více nekonal, rozdělili se se švagrem o chalupu. Do r. 1764 byl mezi nimi pokoj. Pak ale vdova po Václavu Sedlákovi chtěla míti celou chalupu. Byla ale svým požadavkem odmrštěna. Jakub vzal si levou stranu, pravá patřila zase Nergrovi. Zápis 1766.
1780 měl ji syn Jan Sedlák s ženou Kateřinou.
1809 držela ji vdova Kateřina.
1810 dostala ji příbuzná Kateřiny, Kateřina Grunclová.
1846 držel ji Jan Fajč.


Chalupy na Klimeňtě, zbylé ještě ze staré

vytopené osady Mur.
Č. 16.
1750 jmenuje se tu Jakub Soukup.
1785 drží syn Martin Soukup.
1824 opět syn Josef Soukup s ženou Alžbětou Vorasickou. Zápis r. 1829.Č. 26. Rybákovská.
1610 zní zápis Mikulášovi přívozníku brozanskému, který tuto koupil od Jana Libše ( 1580 )

za 118 kop. Nezůstali po Mikulášovi žádní nápadníci, připadla na vrchnost.
1654 píše se: "Pusta chalupa Rybařowska gest propuštěna Waclawu Nedbalovi ( k. čís. 8 ),
naleží k ni 1 ½ kopy zahonů, palouček pod aurok na břemeno Sena. " - Zápis Václavu Nedbalovi stal se r. 1678. Splatil na ni 4 ½ kopy.
1695 jest pustá, patří k chalupě Zimkovské ( č. 8 ) Janu Janouškovi ( Zimkovi ).
1700 držel ji Jiří Janoušek.
1742 vdovu Dorotu po něm vzal si Jan Maličký.
1778 prodal ji klášter bez polí ( které zůstalo při chalupě Zimkovské ) Matesu Veselému,

přívozníku za 25 zl.
1840 dědil ji syn Jan Veselý s ženou Marií ( 1911 dosud na živě 90 - ti letá ). Dceru Antonii

vzal si pak Antonín Brožík.Č. 39. Bývalý kostel sv. Klimenta.

Na místě tom stával starožitný kostelíček sv. Klimenta, pocházející z doby X. století, ovšem v pozdějších dobách přestavěný. Stával v původní osadě, pozdějším městečku Mury. Po konfiskaci kláštěra r. 1782 kostelíček ten zrušen a
1795 c. k. státní administrací Františku Vysokému za 95 zl. prodán. Vysoký způsobil z něho
domek. Od kostelíčka toho dostalo se místního názvu na Klimentě, místo dřívějšího označení Mury.
1821 dceru Annu Vysokou vzal si Jakub Najman. Zápis vtělen. 1822.
1848 držel domek Josef Auer.
Pak ho měl syn Josef Najman s ženou Marií Čermákovou.
1882 přešel na syna Čeňka Najmana a ženu Kateřinu roz. Kratochvílovou z Vel. Pálče.
N.B.
Scházející aneb tuto neuvedena čísla pocházejí buď z výminkářských domků, jsouce od tuto uvedených statků neb chalup oddělena, nebo byla teprve v XIX. století na obecním místě nebo na přilehlých zahradách vystavěna.Poznámka
Originál Pamětí osady Nových Dvorů a býv. městečka Mur je uložen v Státním oblastním archivu Litoměřice, pobočka Lovosice. Originál obsahuje ještě část popisující historii Městečka Mury, jeho zánik při povodni a následný vznik osady Nové Dvory.
Přepis kopie originálu provedla Šárka Fričová ( 2007 ).
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jiří Finfrle Jiří Finfrle | E-mail | 23. listopadu 2009 v 10:08 | Reagovat

Č. 11. Janouškovská a Soukupovská.
1895 koupil ji Jan Finfrle rodič z Doksan, kovář v Břežanech. První žena jeho byla Terezie,

- Jan a Terezie Finfrlovi, moji pra pra pra rodiče měli kovárnu v Žabovřeskách nad Ohří. Možná se jen pan Janda upsal, je to kousek :-) (ikdyž se divím, nikdy jsem od něj ještě chybu nenašel).

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama