Únor 2008

Staré stezky v okolí Nových Dvorů

19. února 2008 v 22:33 Aktuality
K následujícímu příspěvku mě inspirovala poslední věta z článku Šárky Fričové o brozanském mostu. Skutečně, postavením mostu v roce 1928 byla nadobro přerušena starobilá Drážďanská stezka, zvaná též Chlumecká nebo Srbská. Jak již název napovídá, spojovala stezka saské Drážďany s Prahou. Stejně jako jiné stezky sloužila i tato k přepravě zboží. k přesunům armád, putovali po ní poutníci, panovnická poselstva, šířily se myšlenky. Dle vyprávění pamětníků využil staré Chlumecké cesty v okolí Budyně nad Ohří i německý Wehrmacht při postupu do nitra Čech v březnu 1939.